Thursday, 24 November 2011

Nombor asas

   klik pada nombor 


Ada yang mengatakan nombor bermula dengan satu, dan ada yang mengatakan bermula dengan sifar. Kemudian nombor-nombor berkembang menjadi semakin banyak seperti 10, 11, 20, 30, 400 dan banyak lagi. Nombor-nombor ini biasanya digunakan sebagai simbol bagi bilangan sesuatu benda atau objek, tarikh, masa, ukuran dan sebagainya.