Thursday, 1 December 2011

Tambah

TAMBAH / CAMPUR

Tambah adalah operasi matematik yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan dua   atau lebih kumpulan benda. Ia menggunakan tanda/simbol '+'.  
Berikut adalah cara untuk memahami tambah.
Lihat pada dua kumpulan objek di bawah:

Thursday, 24 November 2011

Nombor asas

   klik pada nombor 


Ada yang mengatakan nombor bermula dengan satu, dan ada yang mengatakan bermula dengan sifar. Kemudian nombor-nombor berkembang menjadi semakin banyak seperti 10, 11, 20, 30, 400 dan banyak lagi. Nombor-nombor ini biasanya digunakan sebagai simbol bagi bilangan sesuatu benda atau objek, tarikh, masa, ukuran dan sebagainya.

Wednesday, 12 October 2011

NOMBOR BULAT

Nombor

Nombor adalah objek matematik yang digunakan dalam pengiraan dan pengukuran. Banyak nombor yang digunakan termasuklah sifar. Antara nombor-nombor tersebut ialah 1, 2. 3. 4, dan seterusnya. Nombor sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia menggunakan nombor dalam kehidupan mereka. Nombor digunakan untuk mengira atau membilang, dalam tarikh, masa dan banyak lagi. Tanpa nombor, manusia dalam kesusahan.